Tržna pravila

Samo konkretne ponudbe

V zbirko podatkov vnesite samo konkretne ponudbe. Žal oglasov, ki so sestavljeni le iz sloganov, kot so "vse vrste vozil xy", ni mogoče aktivirati. V oglasu je treba ponuditi eno določeno vozilo ali fiksni paket več vozil. Pri paketu vozil je treba v besedilu oglasa jasno opisati povezana vozila. Vendar so izkušnje pokazale, da oglasi za posamezna vozila pritegnejo bistveno več pozornosti kot paketi vozil.

Oglasi vedno s smiselnim tehničnim opisom

Oglasom na spletnem mestu TruckScout24 dajte smiseln opis. Oglasi brez tehničnih podatkov pri nas niso mogoči.

Ni mogoče objaviti anonimnih oglasov ali oglasov s številkami škatel.

V svoj profil prodajalca vključite svoje polno ime in naslov. Anonimni oglasi pri nas žal niso mogoči. Zasebni enkratni prodajalci lahko po želji skrijejo svojo ulico in hišno številko.

V besedilu oglasa ni telefonskih številk/številk telefaksa ali e-poštnih naslovov.

Oglasi ne smejo vsebovati telefonskih številk, številk telefaksa, številk mobilnih telefonov in e-poštnih naslovov. Vaši kontaktni podatki se samodejno ustvarijo iz računa stranke in so prikazani tudi v končanem oglasu. Zato v besedilo oglasa ni treba vnesti vaših kontaktnih podatkov.

Brez internetnih naslovov v oglasih

Opis in slike oglasov ne smejo vsebovati spletnih naslovov.

Brez sklicevanja na druge oglase

Oglasi ne smejo vsebovati sklicevanj na druge oglase ponudnika. Poleg tega ni dovoljeno sklicevanje na ponudnikove spletne trgovine in druge platforme za trgovanje ali dražbe.

Vozila, objavljena kot oglasi, ne smejo biti del dražbe.

Brisanje prodanih predmetov

Prodane predmete takoj izbrišite ali prekinite. Vedno si prizadevamo, da bi bila naša zbirka podatkov posodobljena. Zato so souporabe avtomobilov zelo nezaželene ali prepovedane v skladu s AGB.

Po izbrisu oglasa ni novega nalaganja

Zaradi izkrivljanja konkurence ni dovoljeno takojšnje nalaganje predhodno izbrisanih oglasov.

Brez logotipov kot slik vozila ali v sliki vozila

Logotipov podjetja ne uporabljajte kot slike vozila. Prepovedano je tudi nameščanje logotipov podjetij na slike vozil.

Samo slike, za katere imate dovoljenje za uporabo.

Podobno lahko fotografije proizvajalcev, katerih avtorske pravice ima proizvajalec sam, ali fotografije konkurentov naložite le s pisnim dovoljenjem zadevnega imetnika avtorskih pravic.

Brez nadomestnih slik

Oglasne slike, ki vsebujejo samo "fotografijo za sledenje" ali podobno, niso mogoče.

Ne kopirajte besedil konkurentov

Tehnične opise svojih predmetov za prodajo pripravite sami. Kopiranje besedil in delov besedil iz oglasov drugih prodajalcev je prepovedano in običajno prinese le težave, ki si jih ne želite.

Brez seznamov ključnih besed/iskalnih izrazov v oglasih

Navedite le ustrezne tehnične opise zadevnih vozil. Uporaba ključnih besed ali seznamov besed za iskanje ni mogoča. Prav tako ni mogoče oglaševati drugih vozil, izdelkov, potrošnega materiala ali splošnega oglaševanja.

V naslovu oglasa ni imen podjetij in ponavljajočih se besed.

Navajanje imena lastnega podjetja in ponavljanje besed v naslovu oglasa sta prepovedana. Proizvajalci so izključeni iz te uredbe.

Izberite ustrezno kategorijo vozila

V svojem interesu poskrbite, da bodo vaši oglasi uvrščeni v pravilne kategorije.

Brez oglasov za 1 €

V oglase ne vpisujte cen v višini 1 €. Oglasi, v katerih je kot nakupna cena naveden 1 € (tudi kot FP ali VB), ne bodo aktivirani. Če ne želite vnesti cene, pustite polje za ceno pri vnosu prazno. Nato se za vaš oglas samodejno prikaže opomba "Informacije o ceni".

Brez promocijskih naslovov oglasov

Vnesite smiselne podatke za oznako stroja/tipa vozila ter proizvajalca in modela ter ne uporabljajte reklamnih besedil. Le tako lahko potencialni kupci prek funkcije iskanja najdejo vaše oglase.

Dosegljive telefonske številke v kontaktnih podatkih

Pri posredovanju kontaktnih podatkov ne pozabite navesti telefonske številke, po kateri je mogoče stopiti v stik z vami.

Brez večkratnih oglasov

Ne objavljajte istega predmeta več kot enkrat.